Welkom bij Incassobureau Bonafide

Steeds meer mensen werken als zelfstandige. Als u zelfstandig ondernemer bent dan krijgt u te maken met klanten of opdrachtgevers die facturen sturen. Helaas kan gebeuren dat een factuur niet of niet tijdig wordt voldaan. Wij zijn een betrouwbaar incassobureau voor zelfstandigen. Als hardwerkende ondernemer heeft u wellicht niet genoeg tijd om aanmaningen te sturen voor onbetaalde facturen. Daarom kunt u van ons incassobureau als zzp’er gebruik  maken. Vaak wordt er te lang gewacht met het invorderen van openstaande facturen, waardoor de kans kleiner wordt dat er uiteindelijk betaald wordt. Wacht dus niet te lang maar onderneem direct actie als een debiteur in gebreke blijft.

Landelijke dekking

Incassobureau Bonafide werkt met een landelijke dekking. Wij werken samen met deurwaarders en juristen in geheel Nederland. Het maakt dus niet uit waar uw debiteur gevestigd is. Wij werken onder het motto “sneller uit handen is sneller in handen”. Geef uw vordering bij ons kantoor in behandeling en wij zullen er alles aan doen om de incasso voor u als zelfstandige zo snel mogelijk betaald te krijgen.

Gratis minnelijk incassotraject

Wanneer u ons incassobureau inschakelt voor de inning van een vordering gaan wij direct voor u aan de slag. De kosten voor de incasso worden in rekening gebracht bij de debiteur, voor u is de bemiddeling gratis. Het minnelijk traject houdt in dat wij de debiteur dringend verzoeken aan zijn verplichtingen te voldoen. Wordt de vordering betaald dan ontvangt u het bedrag van de factuur inclusief rente. Mocht incasso van uw vordering onmogelijk zijn dan bent u ons geen kosten verschuldigd.

Geef uw vordering tijdig uit handen

Natuurlijk stuurt u eerst zelf een betalingsherinnering als betaling van een factuur uitblijft. Het kan Immers zo zijn dat de debiteur de betaling over het hoofd heeft gezien of dat er sprake is van overmacht. Wordt hier niet op gereageerd, ook niet met het verzoek om uitstel of betaling in termijnen, dan wordt het tijd Incassobureau Bonafide voor zelfstandigen in te schakelen.  Incassobureau Bonafide kiest voor een formele en zakelijke benadering. Uiteraard worden er in de communicatie geen dreigementen geuit die niet rechtmatig zijn. Er worden direct incassokosten in rekening gebracht, waardoor in veel gevallen snel tot betaling wordt overgegaan door de debiteur om verdere verhoging van de vordering te voorkomen. Een incassobureau inschakelen leidt dan ook vaak tot een snel resultaat.

Breng uw liquiditeit niet in gevaar

Heeft u als ondernemer veel onbetaalde vorderingen, dan bestaat het risico op liquiditeitsproblemen. Als er geen geld binnenkomt kan het immers gebeuren dat u zelf ook niet meer aan uw verplichtingen kunt voldoen. Een incassobureau inschakelen kan deze problemen voorkomen. Incassobureau Bonafide is het incassobureau voor zelfstandigen en zzp’ers.

Contact

  • Adres: Roeselarestraat 274
    4826 JM Breda
  • Telefoon 076-5498377
  • Email: info@bonafideincassobureau.nl